Dostawa towaru
1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze.
2. Dostawa realizowana jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polski.
3. Wysyłka Towaru realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez ENDRESS-POLSKA.
4. Dostawa przesyłki następuje na adres dostawy podany przez Klienta.
5. Koszt dostawy Towarów:
- przy zamówieniu poniżej 6150 zł brutto koszt wysyłki 125 zł ponosi Klient,
- przy zamówieniu powyżej 6150 zł brutto koszt wysyłki nie będzie pobierany.
6. ENDRESS-POLSKA dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT zgodnie z wyborem Klienta.
7. Jeżeli Klient nie odbierze zamówienia i nastąpi zwrot zamówienia do ENDRESS-POLSKA przez Dostawcę, ENDRESS-POLSKA zwraca Użytkownikowi uiszczoną wartość zamówienia w terminie 14 dni od dnia zwrotu Towaru do ENDRESS-POLSKA przez Dostawcę, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, przy czym w przypadku płatności kartą płatniczą - przy wpłatach gotówkowych zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.
8. ENDRESS-POLSKA zobowiązuję się do dostarczenia Towarów wolnych od wad.
9. ENDRESS-POLSKA zapewnia przygotowanie przesyłki w sposób adekwatny do jej zawartości zabezpieczający przesyłkę przed normalnymi działaniami związanymi z Dostawą.
10. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
11. Czas dostawy następuje zgodnie z terminami realizacji określonymi przez Dostawcę.